Strona główna

          Od  01.03.2013 r. do 31.05.2013 r. członkowie OSP Kłodawa uczestniczyli w szkoleniu w zakresie ratownictwa medycznego, które odbywało się w ramach projektu  OSP Kłodawa – uczymy się, aby pomagać innym. Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

          Więcej informacji kliknij tutaj lub obrazek.